Anthem | Het koor

Anthem is een klein, jong koor met momenteel 19 enthousiaste leden. Het koor heeft in de basis vier stemgroepen: sopranen, alten, tenoren en bassen. Anthem zingt voornamelijk vierstemmig, maar voor sommige stukken worden de stemgroepen opgesplitst zodat er zes- of zevenstemmig gezongen kan worden.

Het koor is aangesloten bij de Ringvaartkerk in Nieuwerkerk aan den IJssel. Anthem zingt hier een paar keer per jaar tijdens de kerkdiensten, bijvoorbeeld op kerstochtend of startzondag. Verder worden zij regelmatig geboekt door andere kerkelijke gemeentes uit de omgeving van Nieuwerkerk aan den IJssel.

Naast religieuze muziek zingt Anthem ook andere genres, bijvoorbeeld klassieke muziek, musical, wereldmuziek en popmuziek. Deze muziek voert Anthem uit op de eigen concerten, soms in samenwerking met andere koren/muziekgroepen. Hiermee heeft het koor een afwisselend repertoire voor een breed publiek.